Πρόγραμμα Hypno-Destress για την Επιχείρηση

yposyneidito-syneidito-aytognosia-stress

Για να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο επιτυχίας, εκπλήρωσης κ αφθονίας στην προσωπική κ επαγγελματική ζωή σου, θα πρέπει να αποβάλλεις τις περιοριστικές πεποιθήσεις σου κ να αποκτήσεις τον έλεγχο πάνω στις σκέψεις κ τα συναισθήματά σου.

Πολλές επιχειρήσεις πλέον, αναγνωρίζουν τον ρόλο που διαδραματίζει η Υπνοθεραπεία στην προώθηση της ψυχικής υγείας, της προσωπικής κ επαγγελματικής ανάπτυξης, της επίτευξης στόχων, της παροχής κινήτρων κ της βελτίωσης της παραγωγικότητας των στελεχών της επιχείρησης, για να επιτύχουν θετικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Η Υπνοθεραπεία χρησιμοποιείται δε, όλο και περισσότερο από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κ τα στελέχη τους, για αποτελεσματικότερη διαχείριση του Stress καθώς θεωρείται ως μια από τις κύριες αιτίες βραχυπρόθεσμης κ μακροπρόθεσμης απουσίας από την εργασία, λόγω των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με αυτό (πονοκέφαλοι, αϋπνίες, κατάθλιψη, προβλήματα βάρους, κάπνισμα, ποτό, αρνητικές επιπτώσεις στο χώρο εργασίας κλπ ).

  Πλεονεκτήματα του Προγράμματος Hypno-Destress

Διαχείριση 

Άγχους – Αρνητικότητας

Φόβων – Θυμού

Συγκρούσεων

Κρίσεων Πανικού 

Έμμονων Ιδεών 

Ενίσχυση

Επίτευξης Στόχων 

Αυτοπεποίθησης – Λήψης Αποφάσεων

Δημιουργικότητας – Διαίσθησης

Συγκέντρωσης της Προσοχής 

Εγκεφαλικών Λειτουργιών – Εξισορρόπηση

Επικοινωνίας – Νοοτροπίας Νικητή 

Δημόσιας Ομιλίας – Παρουσιάσεων