apantiseis-se-erwtimata-kliniki-ypnotherapeia-hypnotherapy4u

Τι σημαίνει Κλινική Υπνοθεραπεία?

Η Κλινική Υπνοθεραπεία, είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο το οποίο παρέχει την δυνατότητα θεραπευτικού αποτελέσματος, μέσα από την χρήση της ύπνωσης. Θεωρείται δε, μια από τις πιο φυσικές και δυναμικές, αφάρμακες θεραπείες, η οποία χρησιμοποιείται ανεξάρτητα, ή σαν μια επιπρόσθετη, ή επικουρική θεραπεία μιας ήδη χρησιμοποιούμενης ψυχολογικής ή ιατρικής θεραπείας για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ενίσχυση.
Αντιμετωπίζεται σαν ένα εργαλείο που βοηθά τους ανθρώπους έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις διανοητικές τους ικανότητες, δεξιότητες, μνήμες και δυναμικό το οποίο ήδη υπάρχει μέσα τους αχρησιμοποίητο ή σε λανθάνουσα κατάσταση.
Η κινητοποίηση και ανταπόκριση του εσωτερικού δυναμικού, βασίζεται στην προσωπικότητα, τα μαθήματα ζωής και τις εμπειρίες του ενδιαφερόμενου και προσεγγίζεται μέσω τεχνικών οι οποίες προκαλούν την υπνωτιστική εμπειρία.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κλινικής υπνοθεραπείας και ψυχοθεραπείας?

Η κλινική ύπνωση ρυθμίζει και διορθώνει ανεπιθύμητες συνήθειες, σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές φυσιολογικών ανθρώπων που επιθυμούν την αυτοβελτίωση.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική θεραπεία μιας σοβαρής ασθένειας, μπορεί όμως με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική αφάρμακη μέθοδος συμπληρωματική της κλασικής ιατρικής, για μεγαλύτερη ενίσχυση των ιατρικών ή ψυχοθεραπευτικών μεθόδων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανθρώπους με μια γενική και αόριστη κατανόηση γύρω από την ύπνωση.
Η ψυχοθεραπεία κάνει διάγνωση και θεραπεία μέσω του διαλόγου σε διανοητικά ασθενείς. Αρκετοί ψυχοθεραπευτές, χρησιμοποιούν υπνοθεραπευτικές τεχνικές συμπληρωματικά, προκειμένου να μειώσουν τον χρόνο θεραπείας των ασθενών τους.

Είναι η υπνοθεραπεία εγκεκριμένη Ιατρικά?

Η υπνοθεραπεία είναι ένας ανεξάρτητος κλάδος, πλήρως αναγνωρισμένος στις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Λειτουργεί συμπληρωματικά – εναλλακτικά στην κλασική ιατρική από άρτια εκπαιδευμένους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, πτυχιούχους επαγγελματίες. Έχει εγκριθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αμερικής το 1958 (American Medical Association), τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αμερικής (American Dental Association), τον Σύνδεσμο Θεραπευτών Ζεύγους και Οικογένειας (American Association of Marriage and Family Therapists) τον Ψυχιατρικό Σύλλογο Αμερικής (American Psychiatric Association), το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Αγγλίας (NHI). Ο Αγγλικός Ιατρικός Σύλλογος (British Medical Association) έχει εγκρίνει την υπνοθεραπεία σαν εφαρμόσιμο θεραπευτικό εργαλείο από το 1958.

Επίσης υπάρχουν Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρίες Υπνοθεραπείας. Στην Αμερική: η Εταιρία Κλινικής Ύπνωσης και Εταιρία Κλινικής και Πειραματικής Ύπνωσης , στην Αγγλία: η Εταιρία Ιατρικής & Οδοντιατρικής Ύπνωσης, η Εταιρία Ιατρικής & Κλινικής Ύπνωσης, στην Αυστραλία: η Διεθνής Εταιρία Ύπνωσης και η Εταιρία Ύπνωσης κλπ.

Ποια είναι η ψυχοβιολογία της ύπνωσης?

Ο εγκέφαλος αποτελείται από δύο ημισφαίρια τα οποία επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες αλληλοσυμπηρώνοντας το ένα το άλλο. Αυτά είναι το δεξί (υποσυνείδητο) και το αριστερό (συνειδητό). Τα βασικά χαρακτηριστικά του δεξιού ημισφαιρίου είναι η ανάγνωση, ο ρυθμός, η οπτική, η φαντασία, η δημιουργικότητα, η σύνθεση, η ταυτότητα, τα όνειρα, τα συναισθήματα κλπ. και του αριστερού ημισφαιρίου η κριτική ικανότητα, η λογική, η μαθηματική αντίληψη, η ανάλυση, η γλώσσα, η προσωπικότητα κλπ.

Όταν το λογικό, αναλυτικό κομμάτι του αριστερού ημισφαιρίου αποδυναμώνεται μέσω της ύπνωσης, αδυνατεί να επιβάλλει τους συνήθης περιορισμούς σε ότι αφορά την λήψη αποφάσεων, με αποτέλεσμα η επικράτηση του δεξιού ημισφαίριου να συντελεί έτσι ώστε το άτομο να γίνετε πιο δημιουργικό και δεκτικό στην καθοδήγηση από ότι συνήθως. Σε αυτή την φάση το άτομο μπαίνει σε μία κατάσταση «έκστασης» της οποίας τα χαρακτηριστικά φαινόμενα, έχουν σχέση κυρίως με αλλαγές στον τρόπο αντίληψης και σύνδεσης νοημάτων καθώς και στην επεξεργασία της γλώσσας όπου οι λέξεις ερμηνεύονται σε μεγάλο βαθμό κυριολεκτικά.

Οι περισσότεροι ειδικοί της ύπνωσης θεωρούν ότι το μεγαλύτερο μέρος της ασυνείδητης μνήμης βρίσκεται αποθηκευμένο στο δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου.

Πώς δημιουργείται η υπνωτική έκσταση (trance)?

Η κατάσταση υπνωτικής έκστασης προκύπτει όταν το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου αποδυναμώνεται επιτρέποντας στο δεξί να επικρατήσει.

Το άτομο ξεκινά από μία κατάσταση «εγρήγορσης» (αριστερό ημισφαίριο) που στην συνέχεια μετατρέπεται σε κατάσταση «έκστασης» (δεξί ημισφαίριο) μέσω της χρήσης χαλαρωτικού λόγου, ο οποίος μπορεί να έχει τυπική μορφή ή μορφή συνομιλίας. Υπό την λογική της έκστασης, οι λέξεις ερμηνεύονται σε μεγάλο βαθμό κατά γράμμα ή κυριολεκτικά. Κατά την διάρκεια της έκστασης το άτομο βιώνει τα διάφορα χαρακτηριστικά φαινόμενα της ύπνωσης είτε με υπνωτική υποβολή, είτε αυθόρμητα όπως, ιδεοκινητικές και ιδεοαισθητηριακές αλλαγές, αμνησία, αναδρομή, ψευδαισθήσεις κλπ. Ανάλογα με την αποδυνάμωση της συνείδησης του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, η «έκσταση» μπορεί να αναπτυχθεί σε διαφορετικά επίπεδα βάθους.

Τι σημαίνει υπνωτική υποβολή?

Η υποβολή είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της ύπνωσης και της υπνοθεραπείας και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει «εντολή», «διαταγή» ή «επιβολή». Η λέξη υποβολή, προέρχεται από το ρήμα «υποβάλω» όπως «υποβάλω μια ιδέα», «υποβάλω μια πρόταση», «υποβάλω ένα σχέδιο» κλπ. Άλλες λέξεις με παρόμοια έννοια είναι «υπόδειξη», «παρότρυνση», «πρόταση» κλπ.

Όταν υποβάλλω, ή προτείνω κάτι, ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα ή την επιλογή να δεχτεί την πρότασή μου, να την προσαρμόσει έτσι ώστε να ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του ή τις ιδιαίτερες ανάγκες του, ή και να την απορρίψει. Στην ουσία ο υπνοθεραπευτής είναι ένας οδηγός ή συντονιστής της υπνωτικής εμπειρίας του ενδιαφερόμενου και η ύπνωση είναι «αυτοϋπνωση».

Στην σύγχρονη ψυχοθεραπεία, η υποβολή υποδεικνύει μια γενική κατεύθυνση. Οι λεπτομέρειες και η ακριβής φύση της εμπειρίας προέρχονται από το υποκείμενο της υποβολής δηλαδή τον ίδιο τον άνθρωπο, σε υποσυνείδητο επίπεδο. Η υποβολή απλά παρέχει ένα ανοιχτό και ευέλικτο πλαίσιο, μέσα από το οποίο ο ενδιαφερόμενος έρχεται σε επαφή με τις δικές του εσωτερικές πηγές σοφίας, δύναμης και γνώσης, που τον οδηγούν στην επανασύνθεση των αντιλήψεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του.

Πως το υποσυνείδητο αποδέχεται τις υπνωτιστικές υποβολές-παροτρύνσεις?

Οι υπνωτιστικές υποβολές-παροτρύνσεις παρακάμπτουν αυτό που αποκαλείται συνειδητός νους (αριστερό ημισφαίριο) αγγίζοντας τον υποσυνείδητο νου (δεξί ημισφαίριο). Όταν μια παρότρυνση-υπόδειξη εκφράζει την προσωπική αλήθεια, την ηθική, το σωστό και το δίκαιο του ανθρώπου, τότε ο υποσυνείδητος νους κυριολεκτικά την αποδέχεται σαν την καινούργια του πραγματικότητα.

Ο κάθε άνθρωπος βιώνει με διαφορετικό τρόπο τις υποβολές που του δίνονται κατά την ύπνωση. Ορισμένοι χρειάζονται ακριβείς οδηγίες και κατευθύνσεις, άλλοι δεν χρειάζονται παρά μόνο έμμεσες υποδείξεις και άλλοι κατευθύνουν οι ίδιοι την εμπειρία τους από ένα υποσυνείδητο επίπεδο.

Ποιος είναι ο ρόλος του παρασυμπαθητικού τμήματος του αυτόνομου νευρικού συστήματος?

Διάφορες έρευνες έχουν αποδείξει ότι, στην ύπνωση ενεργοποιείται κυρίως το παρασυμπαθητικό τμήμα του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Το παρασυμπαθητικό σύστημα ρυθμίζει ζωτικά όργανα του σώματος βάζοντας φρένο στη διέγερση του οργανισμού.

Η πλήρη ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού συστήματος παράγει την «υπνωτική έκσταση» η οποία χαρακτηρίζεται από βαθιά ηρεμία, γαλήνη, μερική ή και πλήρη αποστασιοποίηση από εξωτερικά ερεθίσματα και μερική ή πλήρη επικέντρωση στον εσωτερικό κόσμο του ατόμου, παρακάμπτοντας τις λογικές και συνειδητές λειτουργίες του νου.

Πως βοηθά η ύπνωση τον άνθρωπο?

Η ύπνωση σας βοηθά να αποκτήσετε αυτοσυγκέντρωση, αυτοέλεγχο και αυτοπεποίθηση. Να έχετε καλύτερη επαφή με το σώμα σας, τις αισθήσεις σας και τα συναισθήματά σας. Βοηθά στην επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων, στην απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση διαπροσωπικών σχέσεων, στον έλεγχο ανεξέλεγκτων σωματικών συμπτωμάτων, στην διαχείριση ψυχολογικών προβλημάτων και του πόνου, στην διακοπή βλαβερών συνηθειών κλπ. Είναι ένα από τα πιο λειτουργικά και αποτελεσματικά εργαλεία του ανθρώπου δοκιμασμένο στα βάθη των αιώνων.
Μέσα από το υποσυνείδητο, σας οδηγεί σε εκείνες τις αλλαγές που ο συνειδητός σας νους αρνείται ή αδυνατεί από μόνος του να κάνει. Μην ξεχνάτε πως η ικανότητα του ανθρώπου να επαναπρογραμματίζει τις εσφαλμένες συνειδητές ή ασυνείδητες πεποιθήσεις του, ενυπάρχει μέσα του.

Μπορούν να υπνωτιστούν όλοι οι άνθρωποι?

Όλοι οι άνθρωποι υπνωτίζονται όταν αυτό είναι προσωπική τους επιλογή και δεν εμποδίζονται από αντιστάσεις εσφαλμένων αντιλήψεων γύρω από την ύπνωση.

Η ανταπόκριση κάθε ανθρώπου σε ότι αφορά το βάθος της ύπνωσης διαφέρει, όμως όλοι μπορούν να μπουν τουλάχιστον σε μια ελαφριά υπνωτική κατάσταση, αρκετή για τους υπνοθεραπευτικούς σκοπούς.

Έρευνες πού έγιναν στις ΗΠΑ, στην Αγγλία, στον Καναδά, στην Αυστραλία και στην Γερμανία, μας αποκάλυψαν πως ένα 10% των ανθρώπων είναι πολύ δεκτικά άτομα και υπνωτίζονται πολύ εύκολα, ένα επίσης 10% είναι πολύ δύσκολο να υπνωτιστούν, ενώ το 80% βρίσκεται κάπου στην μέση και σχετικά εύκολα μπορούν να φτάσουν σε μια μέτρια κατάσταση ύπνωσης.

Τα πιο δύσκολα στην ύπνωση άτομα είναι αυτά πού έχουν περιορισμένη διανοητική ικανότητα, εγκεφαλική βλάβη ή άτομα πού πεισματικά αρνούνται να εγκαταλείψουν τον έλεγχο του εαυτού τους. Το βάθος της ύπνωσης βελτιώνεται σημαντικά όταν ακολουθείται ένα σταθερό πρόγραμμα συνεδριών χωρίς μεγάλες χρονικές αποκλίσεις.

Ποια είναι η διαδικασία και τα βασικά στοιχεία μιας υπνοθεραπευτικής συνεδρίας?

Πρώτα ζητείται από τον ενδιαφερόμενο να ξαπλώσει σε μια ανακλινόμενη πολυθρόνα ή κρεββάτι από όπου και οδηγείται στην αυτοϋπνωση με την χρήση του υπνωτικού λόγου που επιβάλλουν οι τεχνικές χαλάρωσης του σώματος και του νου. Στην συνέχεια μέσω άμεσων και έμμεσων υποβολών-παροτρύνσεων του υπνοθεραπευτή προς το ασυνείδητο του ενδιαφερόμενου, επιτυγχάνεται συγκέντρωση και εστίαση της προσοχής στον εσωτερικό εαυτό, ο οποίος έχει την σοφία, την εμπειρία, τις γνώσεις, τις απαντήσεις και τις λύσεις για όλα τα προβλήματα που τον απασχολούν.

Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί η ύπνωση?

Η ύπνωση μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια κατάσταση επιλεκτικής εστίασης της προσοχής, κατά την οποία ο νους αποσπάται σταδιακά από τις καθημερινές έγνοιες και ενασχολήσεις και ελαττώνει ή αποσπά τελείως την προσοχή του από τα ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Πώς ορίζεται η εμπειρία ύπνωσης ?

Η εμπειρία της ύπνωσης μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια κατάσταση επιλεκτικής εστίασης της προσοχής, κατά την οποία ο νους αποσπάται σταδιακά από τις καθημερινές έγνοιες και ενασχολήσεις και ελαττώνει ή αποσπά τελείως την προσοχή του από τα ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναφέρουν ευχάριστα συναισθήματα διανοητικής και σωματικής χαλάρωσης, όμοια με εκείνα που βιώνουν πριν κοιμηθούν. Αισθάνονται μία ατονία στους μυς των χεριών και των ποδιών, απροθυμία κίνησης, κάποια αίσθηση δροσιάς ή ζέστης, βαθιά χαλάρωση και ελαφρότητα, αργή αναπνοή κλπ. Βιώνουν απόλυτη συγκέντρωση σε εσωτερικά ερεθίσματα και αναφέρονται σε εμπειρίες, σκέψεις και εικόνες σαν να είναι πραγματικές. Ανακαλύπτουν μνήμες από καιρό ξεχασμένες, αλλά όχι λησμονημένες.
Έχουν πλήρη επίγνωση της ταυτότητάς τους και του χώρου στον οποίο βρίσκονται. Όταν ξυπνούν νιώθουν αναζωογονημένοι και χαλαροί, σαν να ξύπνησαν από 8 ώρες ύπνου.

Θα είμαι ασφαλής κάνοντας ύπνωση?

ΝΑΙ … θα είστε απόλυτα ασφαλής. Η ύπνωση είναι μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, μέσα από την οποία θα βιώσετε νοητική και σωματική χαλάρωση που θα συνοδεύεται από μια εσωτερική εστίαση της προσοχής. Θα έχετε απόλυτη συνείδηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και τον απόλυτο έλεγχο του εαυτού σας.

Υπάρχει πιθανότητα να κάνω πράγματα ενάντια στην θέλησή μου?

ΟΧΙ  … Εσείς έχετε τον απόλυτο έλεγχο καθ΄όλη την διάρκεια της εμπειρίας της ύπνωσης καθώς και την επιλογή αυτών που θα κάνετε και θα πείτε. Αντίθετα με τους μύθους που διαδίδονται, ποτέ δεν θα αποκαλύψετε μυστικά που θα θέλατε να κρατήσετε για τον εαυτό σας και δεν θα αποδεχθείτε υποβολές-παροτρύνσεις που είναι ενάντιες στο προσωπικό συμφέρον και στον κώδικα της ηθικής σας.

Θα μπορέσω να ξυπνήσω?

Ποτέ κανείς δεν παρέμεινε σε μόνιμη κατάσταση ύπνωσης. Είναι σημαντικό να θυμάστε πως μπορείτε να θέσετε τέλος σε μια κατάσταση ύπνωσης ανά πάσα στιγμή. Με δική σας επιλογή εισέρχεστε σε κατάσταση ύπνωσης και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επιλέξετε να εξέλθετε από αυτήν.

Θα διατηρήσω στην μνήμη μου αυτά που βίωσα στην συνεδρία?

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα θυμάστε τα περισσότερα αν όχι όλα από αυτά που συνέβησαν στην συνεδρία, ίσως και καλύτερα λόγω της επιλεκτικής εστίασης του νου στον εσωτερικό εαυτό σας. Θα προκύψει απώλεια της μνήμης σας, μόνο στην περίπτωση που ο υπνοθεραπευτής σας το κρίνει απαραίτητο για την προστασία σας. Μερικές φορές, μπορεί και το υποσυνείδητο από μόνο να επιλέξει την αμνησία επίσης για την προστασία σας.

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην επιτυχία της υπνοθεραπείας?

Το προσωπικό σας κίνητρο που σαφώς πηγάζει από την επιθυμία σας να υποβληθείτε σε υπνοθεραπεία, η εμπιστοσύνη σας στον υπνοθεραπευτή που επιλέξατε, η δέσμευσή σας στη θεραπευτική διαδικασία, η ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε και να εστιάζεται την σκέψη σας και η πίστη σας στο αποτέλεσμα, θεωρούνται ως οι κύριοι παράγοντες μιας επιτυχημένης υπνοθεραπείας.

Πόσο αποτελεσματικές είναι οι υπνοθεραπευτικές συνεδρίες?

O ψυχολόγος Alfred A. Barrios, Ph.D μετά από έρευνά του στην βιβλιογραφία της ψυχοθεραπείας, ανακοίνωσε στο περιοδικό American Health τα παρακάτω ποσοστά αποτελεσματικότητας:

Ψυχανάλυση: 38% επιτυχία μετά από 600 συνεδρίες.
Συμπεριφοριστική Θεραπεία: 72% επιτυχία μετά από 22 συνεδρίες.
Υπνοθεραπεία: 93% επιτυχία μετά από 6 συνεδρίες.

Πόσες συνεδρίες θα χρειαστώ?

Η υπνοθεραπεία είναι μια βραχεία θεραπευτική μέθοδος. Ο ακριβής αριθμός συνεδριών ποικίλει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων που αφορούν την φύση του προβλήματος και την διάρκειά του μέσα στον χρόνο. Μια πλήρης και ολοκληρωμένη θεραπεία επιτυγχάνεται μόνο όταν εντοπιστεί και αναπλαισιωθεί η ρίζα του προβλήματος, η οποία όχι απλά δημιούργησε, αλλά συνεχίζει να δημιουργεί την προδιάθεση που οδηγεί στα συμπτώματα ή σε άλλα προβλήματα του ατόμου. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 6 – 10 συνεδριών.

Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα της υπνοθεραπείας?

Τα αποτελέσματα της υπνοθεραπείας είναι αθροιστικά. Όσο περισσότερο εξασκούνται οι τεχνικές της, τόσο μεγαλύτερα και μόνιμα είναι τα αποτελέσματα που αυτή επιφέρει στον άνθρωπο. Η εκπαίδευση και στην συνέχεια η εφαρμογή πρακτικών αυτοϋπνωσης στο σπίτι, ενισχύουν και οδηγούν σε ακόμα θεαματικότερα αποτελέσματα.

Ποιες είναι οι εφαρμογές της υπνοθεραπείας?

Στην υπνοθεραπεία, υπάρχουν τόσες εφαρμογές όσες είναι και οι ανάγκες των μεμονωμένων ατόμων που την επιλέγουν. Η σημαντικότερη πλευρά της, αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ύπνωση συμβάλλει στην αποκάλυψη της αρχικής αιτίας πίσω από μία δυσλειτουργία. Ακολουθούν ενδεικτικά μερικές εφαρμογές.

. Διαταραχές ύπνου: Αναδιαρθρώνει τη νοητική δραστηριότητα πριν την ώρα του ύπνου,
  βελτιώνει την ποιότητα και την διάρκειά του
. Άγχος: Χρησιμοποιεί τεχνικές για την μείωση ή εξάλειψη του άγχους, ενισχύει τη χαλάρωση,
  επαναπρογραμματίζει συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς
. Ανησυχία-Πανικός: Διδάσκει το άτομο πώς να χαλαρώνει κατά τη διάρκεια μιας κρίσης
  πανικού, να σταματά τις σκέψεις που προκαλούν τις κρίσεις και να τις αντικαθιστά με
  θετικές δηλώσεις
. Φοβίες: Εξαλείφει φοβίες όπως αγοραφοβία, κλειστοφοβία, πτήσεις με αεροπλάνο κπλ.
. Κατάθλιψη: Υπερβαίνει τις αρνητικές σκέψεις, οδηγεί σε μια θεαματικότερη προοπτική των
  πραγμάτων
. Απώλεια-Χωρισμός: Απελευθερώνει τα καταπιεσμένα συναισθήματα, θεραπεύει τις
  συναισθηματικές πληγές, αντιμετωπίζει τα συμπτώματα
. Εθισμοί: Κάπνισμα-αλκοολισμός κλπ. Εξαλείφει τους εθισμούς και παρέχει τρόπους για μια
  μόνιμη αλλαγή συμπεριφοράς
. Παχυσαρκία-Βουλιμία-Ανορεξία: Κινητοποιεί την απώλεια βάρους, καθιερώνει διαδικασία
  για τη διατήρησή του, επαναπρογραμματίζει τις διατροφικές συνήθειες
. Πόνος: Ανακουφίζει τα συμπτώματα και τον πόνο χρόνιων προβλημάτων, εισάγει τεχνικές για
  την μείωσή του από τραυματισμούς ή ασθένειες, ανακουφίζει από το άγχος επικείμενων
  χειρουργικών επεμβάσεων
. Δημιουργικότητα: Απελευθερώνει την δημιουργικότητα, δίνει κίνητρα για αύξηση της
  παραγωγικότητας, αυξάνει την διορατικότητα
. Αυτοεκτίμηση: Βελτιώνει την εικόνα του εαυτού, αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την αποδοχή,
  προγραμματίζει στόχους, ενσταλάζει συναισθήματα θάρρους και άνεσης όσον αφορά την επιτυχία
. Μάθηση: Βελτιώνει τις συνήθειες μελέτης, ενισχύει την μνήμη, την αυτοπεποίθηση, ενσωματώνει
  την επιβράβευση

Σε ποιες περιπτώσεις αντενδείκνυται η υπνοθεραπεία?

Αντενδείκνυται σε άτομα με ιστορικό ψυχωσικής διαταραχής, μείζονα κατάθλιψη και επιληψία.

Απαντήσεις Ερωτήσεων

1. Για ερωτήσεις γύρω από την ύπνωση κ τα προϊόντα LifeWave που δεν καλύπτονται στην παρούσα ιστοσελίδα

2. Για ερωτήσεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η ύπνωση ή τα προϊόντα LifeWave θα μπορούσαν
     να σας βοηθήσουν σε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα:

Συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας ΕΔΩ ή Τηλεφωνήστε στο 693 6138090 …