Για να κατανοήσουμε πλήρως τον ρόλο των εγκεφαλικών κυμάτων είναι απαραίτητο να έχουμε μια βασική κατανόηση των εγκεφαλικών κυμάτων.

Οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ηλεκτροχημικών σημάτων, τα οποία μπορούν να μετρηθούν ως κυματικά μοτίβα που ονομάζονται εγκεφαλικά κύματα. Μπορούν να μετρηθούν με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), μια μη επεμβατική μέθοδο καταγραφής της ηλεκτρικής δραστηριότητας χρησιμοποιώντας αισθητήρες που συνδέονται με το τριχωτό της κεφαλής.

Υπάρχουν πέντε κύρια μοτίβα εγκεφαλικών κυμάτων: ΔΕΛΤΑ, ΘΗΤΑ, ΑΛΦΑ, ΒΗΤΑ και ΓΑΜΑ. Κάθε κατάσταση εγκεφαλικών κυμάτων αντιστοιχεί και σε μια  διαφορετική κατάσταση επίγνωσης.

Συνήθως μπαίνουμε και βγαίνουμε από αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις εγκεφαλικών κυμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Όλες οι καταστάσεις εγκεφαλικών κυμάτων είναι απαραίτητες, αλλά  βιώνονται κατάλληλα σε συγκεκριμένους χρόνους και σε μια συγκεκριμένη αναλογία.

Οι συχνότητες των εγκεφαλικών κυμάτων μετρούνται σε Hertz (Hz), δηλαδή κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Όσο περισσότεροι κύκλοι ανά δευτερόλεπτο, τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή Hertz.

Στο Video που ακολουθεί, μπορείτε να πειραματιστείτε με τις συχνότητες ALPHA (8-12 Hz) και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες.

Να επιμείνετε για όσο διάστημα χρειαστεί, έως ότου να βιώσετε τις αλλαγές που περιγράφονται στο ξεκίνημά του.

Μείνετε Συντονισμένοι …

**********

Η τεχνολογία σήμερα, σας παρέχει τη δυνατότητα από την άνεση του σπιτιού σας να λάβετε τη φροντίδα που έχετε ανάγκη. Στη διάθεσή σας οποτεδήποτε το αποφασίσετε είτε από κοντά, είτε από απόσταση.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 693 6138090

❤   

❤   

❤   

❤   

❤