Από: Μαρία Πέππα –

Στη Γιουνγκιανή ψυχολογία, ο όρος ¨σκιά¨ αναφέρεται στις ασυνείδητες πτυχές της προσωπικότητας που συχνά καταπιέζονται ή απωθούνται από το συνειδητό νου. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ιδιότητες, επιθυμίες και παρορμήσεις που θεωρούνται αρνητικές, απαράδεκτες ή αντίθετες με τη συνειδητή αυτο-εικόνα του ατόμου.

Η εργασία με τη σκιά κάποιου στη Γιουνγκιανή ψυχολογία, περιλαμβάνει μια διαδικασία συνειδητοποίησης και ενσωμάτωσης αυτών των ασυνείδητων πτυχών στον συνειδητό εαυτό. Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την εξερεύνηση και την αναγνώριση άβολων ή αρνητικών συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών που μπορεί να καταπιεστούν ή να απορριφθούν προκειμένου να γίνουν αποδεκτές και να ενσωματωθούν στον συνειδητό εαυτό.

Σύμφωνα με τον Γιούνγκ, η σκιά είναι ένα ουσιαστικό μέρος της ψυχολογικής σύνθεσης του ατόμου και δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Αντίθετα, ο στόχος της εργασίας με τη σκιά κάποιου είναι, να αναπτύξει μια πιο ενοποιημένη και ολοκληρωμένη αίσθηση του εαυτού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτογνωσία, προσωπική ανάπτυξη και ψυχολογική ολότητα.

Η διαδικασία της εργασίας με τη σκιά κάποιου, μπορεί να είναι απαιτητική και μπορεί να απαιτεί τη βοήθεια ενός εκπαιδευμένου θεραπευτή ή επαγγελματία ψυχικής υγείας. Ωστόσο, πολλά άτομα διαπιστώνουν ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι μεταμορφωτική και μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους και των σχέσεών τους με τους άλλους.

Η τεχνολογία σήμερα, σας παρέχει την δυνατότητα από την άνεση του σπιτιού σας να λάβετε την φροντίδα που έχετε ανάγκη. Στην διάθεσή σας οποτεδήποτε το αποφασίσετε είτε από κοντά, είτε εξ αποστάσεως …

**********

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 693 6138090

❤ Ιστοσελίδα

❤ Facebook

❤ Instagram

❤ Youtube

❤ Προϊόντα Υγείας Lifewave