Η θεματολογία του σημερινού Video αφορά το σκοπό για τον οποίο έχουμε έρθει να υπηρετήσουμε πάνω στη μάνα γη και που η επαφή μας με την φύση όταν της επιτρέψουμε να μας καθοδηγήσει, μας βοηθά όχι μόνο να τον ανακαλύψουμε στην περίπτωση που δεν τον γνωρίζουμε, αλλά και να τον ενδυναμώσουμε.

Η διορατικότητα και η σαφήνεια γύρω από τον σκοπό μας, τον μοναδικό και δικό μας τρόπο ύπαρξης στον κόσμο που λαμβάνουμε όταν ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση δεν μπορεί να συμβαίνει τυχαία. Καθώς διασχίζουμε την άγρια φύση στην ύπαιθρο και επιτρέπουμε στο νου να αδειάσει και τις σκέψεις μας να απομακρυνθούν, η εσωτερική μας ερημιά ζωντανεύει.

Όταν  επικοινωνούμε σιωπηλά με τη φύση γύρω μας, δίνουμε χώρο στη βαθύτερη γνώση που αυτή η ζωτική δύναμη κουβαλάει μαζί της. Αυτός είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε μεταξύ μας καθώς περιέχει την άλεκτη σοφία όλων των όντων στη γη.

**********

Η τεχνολογία σήμερα, σας παρέχει την δυνατότητα από την άνεση του σπιτιού σας να λάβετε την φροντίδα που έχετε ανάγκη. Στην διάθεσή σας οποτεδήποτε το αποφασίσετε είτε από κοντά, είτε εξ αποστάσεως.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 693 6138090

❤ Ιστοσελίδα

❤ Facebook

❤ Instagram

❤ Youtube

❤ Προϊόντα Υγείας Lifewave