Από: Μαρία Πέππα –

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που πολλοί από εμάς δεν εκπληρώνουμε τις βαθύτερες επιθυμίες μας, οφείλεται στους περιορισμούς που θέτουμε τον εαυτό μας και τα προγράμματα που προέρχονται από τις ασυνείδητες περιοριστικές πεποιθήσεις μας. Οι πεποιθήσεις μας παίζουν έναν πολύ κρίσιμο ρόλο σε αυτά που μπορούμε να εκδηλώσουμε στην πραγματικότητά μας.

Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι αγνοούμε σε μεγάλο βαθμό τις περισσότερες από τις περιοριστικές πεποιθήσεις μας και αυτό γιατί ουσιαστικά είναι ασυνείδητες και λειτουργούν σαν κρυφά προγράμματα που εκτελούνται σε αυτόματο πιλότο.

Είναι γεγονός, ότι οι περισσότερες από τις πεποιθήσεις μας έχουν διεισδύσει στην πραγματικότητά μας από την κοινωνία μας, τους γονείς μας, τους δασκάλους μας, την θρησκεία, την πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και άλλες ονομαζόμενες αρχές.

Δυστυχώς, δεν έχουμε καθόλου ή έχουμε αμυδρή επίγνωση των περισσοτέρων από τις πεποιθήσεις μας που είναι τα προγράμματα του νου μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι χρωματίζουν την αντίληψή μας για το τι μας συμβαίνει την κάθε παρούσα στιγμή και πόσο βαθιά διαμορφώνουν τις σκέψεις και τις προσδοκίες μας και ως εκ τούτου και την πραγματικότητά μας.

Ωστόσο, εάν θέλουμε να βελτιώσουμε την ζωή μας, χρειάζεται να κατανοήσουμε βαθιά τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν τα προγράμματα στην εκδήλωση της πραγματικότητάς μας και να τα αντικαταστήσουμε με καινούργια, περισσότερο ενδυναμωτικά.

Ως αποτέλεσμα θα είμαστε σε θέση να:

• Ελέγχουμε καλύτερα τις αντιδράσεις μας στα ερεθίσματα των άλλων καθώς
  και στα ερεθίσματα που μας προκαλούν οι διάφορες καταστάσεις της ζωή μας
• Αναλάβουμε την ευθύνη των σκέψεων, των αποφάσεων και των πράξεων μας
• Βιώσουμε την αρμονία και την ειρήνη στην καρδιά μας
• Επικεντρωθούμε στη δημιουργία μια εντελώς νέας, αυθεντικά δικής μας
  πραγματικότητας

Όσο περισσότερο εργαζόμαστε με τον εαυτό μας απελευθερώνοντας τους περιορισμούς και τα προγράμματα που φρενάρουν την αυτοπραγμάτωση και την εξέλιξή μας, τόσο πιο γρήγορα ριζώνουν οι σπόροι αφύπνισης που φυτεύουμε στο υποσυνείδητό μας και πραγματοποιούνται οι θετικές αλλαγές που θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας.

Καλή σας επιτυχία !!!

**********

Η τεχνολογία σήμερα, σας παρέχει την δυνατότητα από την άνεση του σπιτιού σας να λάβετε την φροντίδα που έχετε ανάγκη. Στην διάθεσή σας οποτεδήποτε το αποφασίσετε είτε από κοντά, είτε εξ αποστάσεως.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 693 6138090

❤ Ιστοσελίδα

❤ Facebook

❤ Instagram

❤ Youtube

❤ Προϊόντα Υγείας Lifewave