Από: Μαρία Πέππα –

Ο καθοδηγούμενος διαλογισμός ¨Από την Δυαδικότητα προς την Ενότητα ¨, είναι μια υποστηρικτική βιωματική και αφυπνιστική εσωτερική εργασία που έχει σαν σκοπό την επιστροφή της ψυχής στο αληθινό σπίτι της !!!

Σε εκείνο το μέρος που είναι αμετάβλητο, την πηγή από όπου όλα προέρχονται και που κάποτε επιστρέφουν.

Εκείνο το μέρος της συνεχούς και αέναης συμφιλίωσης, της ενσωμάτωσης των αντιθέτων, της ολοκλήρωσης και της ένωσης των πάντων !!!

www.hypnotherapy4u.gr