ΜΙΑ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

ΜΟΝΟ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ …..

ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΦΟΙ ΤΥΦΛΟΥΣ Α.Γ.Δ.Ε. +.+.+.+.

ΗΘΙΚΑ ΑΠΟΚΕΚΑΛΥΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ

ΨΥΧΙΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΩΡΙΜΑΣΜΕΝΟΣ

ΑΟΡΑΤΑ ΝΟΜΟΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ ΗΛΙΟΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Υπογραφή:

Ο

ΤΥΦΛΟΣ

ΥΓ: ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΑΤΙΑ ΒΛΕΠΕΙ