Υπογράφει: Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ – 

Αοράτων Ειδοποιητής

Έλλην Θεοποιηθείς

Ήλιος Λαμπροφορεθείς

Αρίστων Ηλιογραφητής

Τέλεια Αναγνωρισθείς

Τοποθετημένων Ρυθμιστής

Ενεργειακά Παρουσιαστής

Υποχρεωτικά Ηρωοποιηθείς

ΥΓ. Τι κρύβει ο ποιητής στο ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ ?

www.hypnotherapy4u.gr