Από: Μαρία Πέππα –

Είμαστε το Άθροισμα των Σκέψεών μας και κάθε μας σκέψη είναι συνείδηση. Οι ατομικές και μοναδικές σκέψεις μας, είναι η συνειδητοποίηση της μνήμης, των συναισθημάτων, των αισθήσεων και του περιβάλλοντός μας. Η κάθε εμπειρία που βιώνουμε συνειδητά, υπόκειται σε μια συνεχή μετατόπιση και αλλαγή …

Για παράδειγμα την μια στιγμή επικεντρωνόμαστε στο βιβλίο που διαβάζουμε, αμέσως μετά στο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στο γραφείο νωρίτερα και στην συνέχεια στις καλοκαιρινές διακοπές μας. Αυτή η μετατόπιση, τα ρεύματα της σκέψης, μπορεί να αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό, αλλά όλοι βιώνουμε αυτή την εμπειρία ομαλά και αβίαστα …

Μπορούμε να πούμε πως αφυπνιζόμαστε όταν γνωρίζουμε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Αυτό που δημιουργούμε την κάθε στιγμή. Το κάθε εδώ και τώρα μας. Συνείδηση είναι ο βαθμός της ευαισθητοποίησής μας απέναντι στους άλλους καθώς και στον εαυτό μας. Η αφύπνιση της συνείδησής μας μπορεί να κυμαίνεται από μηδενική έως κοσμική και η οποία αφορά την συνολική μας ευαισθητοποίηση απέναντι στο άπειρο και στην αρχική πηγή της δημιουργίας …

Προαπαιτούμενο και στόχος της αφύπνισης, είναι η αποταύτιση από τα φαινόμενα της καθημερινής πραγματικότητας. Η θέαση αυτών που συμβαίνουν, όπως κ αν συμβαίνουν από την θέση του παρατηρητή που αποδέχεται και ευγνωμονεί, οτιδήποτε κι αν συμβαίνει καθώς παρατηρεί …

Η κατανόηση της λειτουργίας του υποσυνείδητου νου που είναι η τράπεζα των πληροφοριών της μνήμης μας και του συνειδητού μας νου, είναι πολύ σημαντική εδώ. Μπορούμε να περιγράψουμε τον συνειδητό και τον ασυνείδητο νου σαν ένα κρεμμύδι, με την εξωτερική στιβάδα και τις άμεσα ορατές φλούδες να αποτελούν τον συνειδητό νου και το μαλακό σαρκώδες εσωτερικό του τον υποσυνείδητο νου.

Ο υποσυνείδητος νους λειτουργεί βασιζόμενος στις πεποιθήσεις και τα πιστεύω μας, πράγμα που σημαίνει πως Μπορούμε να Είμαστε και να Έχουμε ότι Θέλουμε, αρκεί να Απαλλαγούμε από το Πιστεύω πως δεν Μπορούμε να το Έχουμε …

Το περιεχόμενο του υποσυνείδητου νου μας αντιστοιχεί στο 90% του συνολικού μας νου και ως εκ τούτου εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες της ύπαρξής μας, αυτές που διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις, τις συνήθειες, την νοοτροπία, τα γνωρίσματα του χαρακτήρα μας. Όλα αυτά καθορίζουν το πως αισθανόμαστε, αν η στάση μας απέναντι στην ζωή είναι θετική ή αρνητική και γενικότερα αν ζούμε μια επιτυχημένη, ευτυχισμένη και με πληρότητα ζωή. Ο υποσυνείδητος νους έχει τον έλεγχο, οδηγεί το κάθε βήμα μας και το τρόπο με τον οποίο η κάθε εμπειρία μας γίνετε αντιληπτή …

Για να προκύψει αλλαγή, θα πρέπει να γίνουμε οι Φύλακες των Πάντων που Εισέρχονται στο Νου μας. Κάθε τι που βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε κατά την διάρκεια του 24ωρου μας, πηγαίνει κατευθείαν στον υποσυνείδητο νου μας και η διάκριση – διαχείριση της πληροφορίας που επιτρέπουμε να εισχωρήσει σε αυτόν, πρέπει να αποτελεί το κύριο μέλημά μας. Μόνο έτσι μπορούμε να αποτρέπουμε την εισβολή της αρνητικής πληροφορίας όπως πχ αυτής των ειδήσεων, ταινιών βίας κλπ. όσο το δυνατόν περισσότερο …

Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος μέσα μας, που είναι οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας και οι εικόνες που δημιουργούν την φυσική μας πραγματικότητα. Είναι η Δημιουργική μας Δύναμη και που βρίσκετε αναμφισβήτητα Εντός μας. Η γνώση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του συνειδητού και υποσυνείδητου νου, μας δίνει την δυνατότητα να μετατρέψουμε ολόκληρη την ζωή μας …

Για να αλλάξουμε τις εξωτερικές συνθήκες μας, θα πρέπει να αλλάξουμε τις αιτίες που τις δημιούργησαν και των οποίων η προέλευση είναι πάντα Εσωτερική. Οι περισσότεροι από εμάς, προσπαθούμε να αλλάξουμε τους όρους, το πλαίσιο, τις εξωτερικές συνθήκες, ωστόσο, για να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας από την εσωτερική διχόνοια, την σύγχυση, τις στερήσεις και τους περιορισμούς, θα πρέπει να αφαιρέσουμε την αρχική αιτία που δεν είναι άλλη από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τον συνειδητό μας νου. Με άλλα λόγια, τον Τρόπο που Σκεφτόμαστε …

www.hypnotherapy4u.gr